Tranh thêu Hoa Hồng

9,656,000

Mã sản phẩm : HS002004

KÍch thước : 80x120cm

Sản phẩm được thực hiện bởi các nghệ nhân Thường Tín

9656000

Tranh thêu Hoa Hồng

Trong kho