CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. Mục đích của chính sách

Chính sách bán sản phẩm phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn của Công ty nhằm tiêu thụ tối đa các sản phẩm lọc hóa dầu sản xuất tại Công ty Tuấn Dương.

Bán hàng theo nguyên tắc linh hoạt với thị trường, phục vụ tốt và chuyên nghiệp khách hàng, nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Công ty Tuấn Dương với khách hàng, xây dựng và duy trì hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty một cách hiệu quả và bền vững.

Khẳng định, quảng bá thương hiệu của Công ty đối với thị trường sản phẩm lọc hóa dầu, chú trọng phát triển khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo giữ vững và phát triển thị phần tiêu thụ sản phẩm của Công ty trên thị trường phù hợp với chiến lược của Công ty.

Tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Công ty với tất cả các khách hàng.

2. Nguyên tắc xác định giá bán sản phẩm

Giá bán sản phẩm của chúng tôi được dựa trên nguyên tắc cạnh tranh với thị trường, phù hợp với công sức và trí tuệ sáng tạo với mỗi sản phẩm tạo ra.

Tùy theo tình hình thực tế thị trường tại từng thời điểm cụ thể, chúng tôi có thể áp dụng giá tham chiếu, phương thức xác định giá và điều kiện giao hàng linh hoạt.

3. Phân nhóm khách hàng và yêu cầu đảm bảo thanh toán 

Hàng năm Công ty Tuấn Dương sẽ đánh giá tình hình thực hiện Hợp đồng và phân nhóm khách hàng theo các quy định chi tiết.

4. Chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại và giãn thời hạn thanh toán

A. Chiết khấu thanh toán

Đối tượng áp dụng chiết khấu thanh toán là các khách hàng thanh toán tiền hàng trước thời hạn quy định theo hợp đồng nhưng không bao gồm tiền đặt cọc để nhận hàng thay bảo lãnh thanh toán.

Số tiền làm cơ sở tính tỷ lệ chiết khấu thanh toán là số tiền được thanh toán trước hạn của từng lô hàng.

Tỷ lệ chiết khấu thanh toán bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc không vượt quá lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (dành cho khách hàng doanh nghiệp) đối với các khách hàng chuyển tiền trước cho Tuấn Dương ≥30 ngày tương ứng với đồng tiền được thanh toán do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam quy định tại thời điểm thanh toán trước hạn và do GĐ quyết định.

Thời gian làm cơ sở để tính chiết khấu thanh toán là khoảng thời gian kể từ thời điểm khách hàng thanh toán trước hạn đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán giữa hai bên (ngày đến hạn thanh toán theo hợp đồng – (trừ) ngày thanh toán trước hạn).

B. Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại được áp dụng khi xảy ra các trường hợp sau:

Sản phẩm của Tuấn Dương không đúng với yêu cầu của quý khách hàng;
Hơn 50% khách hàng đề nghị giảm/hủy đối với khối lượng hợp đồng định hạn đã ký do các nguyên nhân khách quan của thị trường;
Tồn kho sản phẩm vượt hoặc nguy cơ vượt định mức tồn kho an toàn của Công ty.
Tỷ lệ và thời gian áp dụng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán phụ thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế, khối lượng hàng tiêu thụ và do TGĐ quyết định với tỷ lệ không vượt quá 2% trên giá bán trước thuế GTGT và thời hạn không vượt quá 06 tháng. Các trường hợp khác sẽ do HĐQT Tuấn Dương xem xét quyết định.

Đối tượng hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán là khách hàng đang thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

5. Chính sách thưởng phạt

Đối với khách hàng thực hiện tốt Hợp đồng sẽ:

Được xem xét áp dụng quyền ưu tiên mua hàng trước;
Được ưu tiên khi xếp lịch tàu nhận hàng;
Được ưu tiên cấp hàng khi Nhà máy ngừng sản xuất hoặc khi khách hàng gặp khó khăn về nguồn hàng;
Được xem xét tăng khối lượng hợp đồng định hạn cho quý hoặc kỳ tiếp theo nếu có nhu cầu;
Được xem xét giao bổ sung trực tiếp lượng hàng vượt kế hoạch trên cơ sở giá hợp đồng định hạn cùng kỳ nếu có nhu cầu.
Ngược lại, khi khách hàng không thực hiện tốt Hợp đồng như chậm thanh toán, hủy hàng hoặc không nhận đủ khối lượng đã cam kết cũng như các điều khoản khác của hợp đồng sẽ bị áp dụng hình thức phạt theo đúng quy định trong hợp đồng và Tuấn Dương sẽ:

Không ưu tiên khi xếp lịch tàu nhận hàng;
Không ưu tiên cấp hàng khi Nhà máy giảm sản xuất hoặc khi thị trường gặp khó khăn về nguồn hàng;
Xem xét giảm khối lượng hợp đồng định hạn cho quý hoặc kỳ tiếp theo;
Xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc không tiếp tục ký hợp đồng cho quý tiếp theo.

6. Xúc tiến thương mại

Tham gia hội chợ, trưng bày, triển lãm thương mại, quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm bằng nhiều hình thức;
Xây dựng thương hiệu các sản phẩm của công ty Tuấn Dương trong nước và quốc tế;
Tổ chức Hội nghị, hội thảo với khách hàng trong nước và quốc tế.

7. Chăm sóc khách hàng:

Hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình hội thảo, học hỏi kinh nghiệm, khảo sát thực tế thị trường trong nước và quốc tế nhằm gắn kết, tìm hiểu, cập nhật tình hình thị trường, mong muốn từ các khách hàng để có chính sách bán hàng phù hợp;
Hợp tác với khách hàng để quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường;
Chăm sóc khách hàng vào các ngày thành lập công ty, ngày sinh nhật của các khách hàng và các sự kiện quan trọng khác của khách hàng.