Danh sách ngân hàng thanh toán 

  • BIDV công ty : CTK : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU ĐIỆN TUẤN DƯƠNG
  • Số TK : 26110001365555 – Ngân hàng BIDV – CN Tràng An  ( Việt Nam Đồng)
  • BIDV công ty : CTK : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU ĐIỆN TUẤN DƯƠNG
  • STK : 2611.037.22222.68 Ngân hàng BIDV – CN Tràng An  ( Tiền USD)

– Địa chỉ của ngân hàng : Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
– Mã SWIFT code BIDV : BIDVVNVX